Kategorier
Fjaler Næringsutvikling Tilskot

Søk koronamidlar

Fjaler har fått tildelt 730 000 kr til koronatiltak i 2020. Vi oppmodar bedrifter som er råka av covid-19 til å søke så snart som mogleg. Ta kontakt med Fjaler Næringsutvikling for nærmare orientering og hjelp til å søke ekstraordinært næringsfond. Kontakt Trond Thomassen: trond@fnu.noTelefon: 95225058

Kategorier
Kompetanse

Gratis utdanning

Folkeuniversitetet har no tre ulike tilbod på fagskulenivå, der det er mogleg å få gratis plassar betalt av det offentlege gjennom koronamidlar. Til vanleg kostar ein slik studieplass kr. 53.000,-Alle tre utdanningane er godkjent av NOKUT og dette er studietilbod, som ein kan ta via Internett og virtuelt klasserom. Studiet eignar seg særleg godt for dei som […]

Kategorier
Fjaler Næringsutvikling Kompetanse

Leiarprogram for kvinner

Innovasjon Norge køyrer i gang med leiarkurs hausten 2020. Kurset er modulbasert og består av fire samlingar. Ein kan velje å ta kurset på Voss, i Sogndal eller i Loen. Nokre av fokusområda under programmet: Korleis forstå samanhengen mellom  eige liv og den ein er som leiar? Korleis forstår ein system og relasjonar? Kva betydning […]

Kategorier
Fjaler Næringsutvikling

Utdanning mens permittert

Folkeuniversitetet tilbyr gratis, intensiv yrkesfagleg utdanning. Når Dei har eit omfattande tilbod med vidaregåande, yrkesteoretiske kurs som vil bli gjennomført intensivt i perioden 22.6.-30.8.2020.Dette er særleg aktuelt for verksemder som har permitterte tilsette eller tilsette som har blitt arbeidsledig på grunn av Corona-krisa. Kven Dette er del av regjeringa sin tiltakspakke og gjer at permitterte kan […]

Kategorier
Covid19 Fjaler Næringsutvikling Tilskot

Søk kompensasjon

Er bedrifta di pålagt å stenge, eller har du hatt omsetningsfall som følge av korona-pandemien? No kan du søke staten om kompensasjon Kven kan søke? Verksemder med minst 30% omsetningsfall (20 % for mars, 30 % for april og mai) som følge av koronavirusutbruddet, får kompensasjon frå staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av: kor […]

Kategorier
Covid19 Fjaler Næringsutvikling Tilskot

Nye økonomiske tiltak frå regjeringa

Her er en oversikt over de viktigste forslagene i proposisjonen Kompensasjonsordning for foretak med inntektssvikt som følge av koronaviruset – 50 milliarder kroner(varslet 27. mars, fremmet 3. april)Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, kan få tilskudd fra staten. Størrelsen på tilskuddet vil blant annet avhenge av hvor […]

Kategorier
Fjaler Næringsutvikling Tilskot

Søk tilskot

Tilskot til innovasjon og næringsutvikling i Vestland.Tilskot 2020 med søknadsfrist 15. april 2020. Sjå utlysningstekst under frå Vestland Fylkeskommune. Det skal søkast gjennom www.regionalforvaltning.no Søknadfrist 15. april, handsaming 4 juniSøknadsfrist 15. juni, handsaming 16 septemberSøknadsfrist 15. september, handsaming 25 november Landbruket Vidare er det utlysningar av midler til rekruttering, kompetanseheving og næringsutvikling i landbruket i Vestland.Søknadsfrist […]

Kategorier
Fjaler Næringsutvikling

FNU informerer

Grunna nye bestemmingar om karantene, jobbar dagleg leiar for FNU heime. Ta kontakt om bedrifta di har problem i ein elles krevjande situasjon: Telefon: 952 25 058.E-post: Trond.Thomassen@fnu.no Hald deg oppdatert på nyheitene om krisepakka til næringslivet. Hugs å ta snarleg kontakt med banken din om du har økonomiske utfordringar.  Næringssjefen i FjalerTrond Thomassen

Kategorier
Fjaler

Avans og Soma Solutions slår seg saman

Etter å ha vært konkurrenter, delvis mot samme marked i over 15 år, har Avans og Soma Solutions nå valgt å forenes for å sammen kunne stå bedre rustet til å møte morgendagens krav i et spennende marked. Rieber & Søn, hovedaksjonær i Avans, vil sammen med gründerne og nøkkelansatte fra Avans og Soma Solutions utgjøre […]

Kategorier
Arrangement Fjaler Næringsutvikling

Frukostmøte

Korleis kan vi saman utdanne fleire fagarbeidarar? Meld deg på frukostmøte og ta gjerne med folk frå eigen organisasjon! Få meir informasjon om opplæring i bedrift og korleis vi saman kan skape gode samarbeidsarenaer. Arrangert av Vestland fylkeskommune. Arrangementet er gratis med servering av frukost frå 7.45. Dale vidaregåande skule5. mars kl 8.00-9.15 Program og […]