fbpx
Kategorier
Covid19 Tilskot

Nye koronamidlar

Statsbudsjett 2021 – Tilskudd kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Fjaler kommune har fått tildelt midlar. Ta kontakt med Fjaler Næringsutvikling.

Kategorier
Arrangement

Karrieremessa i Dale

På grunn av den usikre situasjonen rundt det vidare forløpet av korona er det gjort vedtak om å utsetje karrieremessa som var planlagt 8. februar 2022. Slik det ser ut no, blir den flytta til hausten 2022. Det vil kome ein ny invitasjon når dette er klarlagt. Vil nytte høve til å ønskje dykk alle riktig […]

Kategorier
Fjaler Næringsutvikling

Oppsummering 2021

Til nye og eksisterande medlemmer i Fjaler Næringsutvikling. Basert på dei siste års reknskap er det kjekt å sjå at medlemsmassen er aukande. Undersøking utført etter oppdrag fra FNU styret viser også at våre medlemmer ynskjer at FNU bl.a skal forbli som ein frittståande organisasjon. Mykje positivt har skjedd i Fjaler til tross for fortsatt Covid-19 virus […]

Kategorier
Tilskot

Kommunale fondsmidlar

Pr. 01.12.21 er det disponibelt NOK 450 000 i kommunale fondsmidler. Ta kontakt med FNU for å søke om støtte til nye prosjekt.

Kategorier
Arrangement

Lansering Grøn Region Vestland

Sist måndag ble hovudrapporten frå prosjektet Grøn region Vestland lansert. Men prosjektet har jobba nedanfrå og opp for å finne dei grøne innovasjonsprosjekta og -konsepta som skal ta oss inn i ei grønare framtid, og hovudrapporten bygg på fire knakande gode regionale rapportar som tek temperaturen på grøn omstilling i regionane. Førstkommande fredag 3. desember vil […]

Kategorier
Tilskot

Søk støtte hos Sparebanken Vest

Sparebanken Vest sitt næringsfond region Sogn og Fjordane sitt kjerneområde er å gi starthjelp til gode forretningsidèar som kan skape nye arbeidsplassar i regionen vår, samtidig som dei bidreg aktivt til grøn omstilling og berekraftig utvikling. Fondsstyret skal ha nytt møte 7 desember, så no er det tid for å sende inn søknad og prosjekt som styret kan […]

Kategorier
Arrangement Fjaler

Invitasjon til ope møte om næringsområde i arealplanen

Fjaler kommune inviterer til ope møte om tema næringsområder i arealplanen.  Møte vert i kommunestyresalen på Fjalerhuset onsdag 20. oktober klokka 18.00.  I høyringsrundane som har vore i  arealplanprosessen er det kome lite innspel om næringsareal. Spesielt manglar sentrumsnære næringsområder i planutkastet og difor inviterer vi til ope møte før vi legg planen ut på […]

Kategorier
Tilskot

Tilskot til landbruket

Vestland fylkeskommune lyser ut midlar til utvikling av landbruksnæringa i fylket. Vi har to ordningar med søknadsfrist 1.oktober 2021:  ·       Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket  ·       Rekruttering og kompetanseheving i landbruket   Midlane skal mellom anna bidra til å betre rekrutteringa til landbruket og bygdenæringane, auka lokal matproduksjon, utvikling og modernisering av tradisjonelt og økologisk landbruk og utvikling av andre […]

Kategorier
Arrangement Kompetanse

Kurs i rekrutteringsstrategi

Bli knallgod på rekruttering! Saman med PwC og Akvahub inviterer Framtidsfylket til kurs i rekrutteringsstrategi. På kurset vil du få konkrete råd og tips om korleis di bedrift kan gjere seg så attraktiv som mogleg på jobbmarknaden. Målet er at kandidatane skal stå i kø for å jobbe hos akkurat deg.    Kursdato  15. september  Stad […]

Kategorier
Arrangement

Karrieremesse

Til næringsdrivande i HAFS regionen. Invitasjon til KARRIEREMESSA I DALE 2022 Vi er no i gang med planlegging av den neste karrieremessa i Dale. Dette er og har vore eit samarbeid mellom næringskontora i regionen, Dale Vidaregåande Skule og Hafs regionråd heilt sidan 1998, då den første messa gjekk av stabelen. Den kommande karrieremessa skal […]