Kategorier
Fjaler Næringsutvikling Tilskot

Søk koronamidlar

Fjaler har fått tildelt 730 000 kr til koronatiltak i 2020. Vi oppmodar bedrifter som er råka av covid-19 til å søke så snart som mogleg. Ta kontakt med Fjaler Næringsutvikling for nærmare orientering og hjelp til å søke ekstraordinært næringsfond. Kontakt Trond Thomassen: trond@fnu.noTelefon: 95225058

Kategorier
Covid19 Fjaler Næringsutvikling Tilskot

Søk kompensasjon

Er bedrifta di pålagt å stenge, eller har du hatt omsetningsfall som følge av korona-pandemien? No kan du søke staten om kompensasjon Kven kan søke? Verksemder med minst 30% omsetningsfall (20 % for mars, 30 % for april og mai) som følge av koronavirusutbruddet, får kompensasjon frå staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av: kor […]

Kategorier
Covid19 Fjaler Næringsutvikling Tilskot

Nye økonomiske tiltak frå regjeringa

Her er en oversikt over de viktigste forslagene i proposisjonen Kompensasjonsordning for foretak med inntektssvikt som følge av koronaviruset – 50 milliarder kroner(varslet 27. mars, fremmet 3. april)Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, kan få tilskudd fra staten. Størrelsen på tilskuddet vil blant annet avhenge av hvor […]

Kategorier
Fjaler Næringsutvikling Tilskot

Søk tilskot

Tilskot til innovasjon og næringsutvikling i Vestland.Tilskot 2020 med søknadsfrist 15. april 2020. Sjå utlysningstekst under frå Vestland Fylkeskommune. Det skal søkast gjennom www.regionalforvaltning.no Søknadfrist 15. april, handsaming 4 juniSøknadsfrist 15. juni, handsaming 16 septemberSøknadsfrist 15. september, handsaming 25 november Landbruket Vidare er det utlysningar av midler til rekruttering, kompetanseheving og næringsutvikling i landbruket i Vestland.Søknadsfrist […]