fbpx
Kategorier
Arrangement Fjaler

Invitasjon til ope møte om næringsområde i arealplanen

Fjaler kommune inviterer til ope møte om tema næringsområder i arealplanen. 

Møte vert i kommunestyresalen på Fjalerhuset onsdag 20. oktober klokka 18.00. 

I høyringsrundane som har vore i  arealplanprosessen er det kome lite innspel om næringsareal.

Spesielt manglar sentrumsnære næringsområder i planutkastet og difor inviterer vi til ope møte før vi legg planen ut på ny høyring.