Næringsutvikling i Fjaler

Fjaler Næringsutvikling jobbar for å skape vekst og utvikling i Fjaler. Vi skal vere ein god bu-, besøks- og bedriftskommune. FNU jobbar tett på næringsliv og kommune for å saman sette dagsorden. Gründerar får oppstartshjelp og etablert næringsliv råd og støtte til vidare utvikling.

Nettverksbygging

Rådgjeving

Synleggjering

Ledig stilling: Dagleg leiar

Som dagleg leiar i Fjaler Næringsutvikling (FNU) blir du ein viktig ambassadør for Fjaler. Sparringpartnar for næringslivet. Del av heiagjengen til gründerane. Samarbeidspartnar for kommunen. Pådrivar for utvikling og vekst i regionen.