fbpx
Kategorier
Ukategorisert

Informasjon frå Vestland Fylkeskommune vedr. FV57

Har fått tilbakemelding frå Vestland Fylkeskommune om at dei har beslutta å gå vekk i frå lange stengingar på opptil 6 timar. Dei kjem til å gå for stengingar på 2 til 3 timar med opning for å kunne passere mellom stengingane. Stengingstidspunkta kjem dei att med når entreprenør er valt, og kjem til å […]

Kategorier
Ukategorisert

Invitasjon til KARRIEREMESSA I DALE 2023 – Set av datoen! 

Den kommande karrieremessa vert tysdag den 7. februar 2023 kl 10-14.30 i Fjalerhallen i Dale i Sunnfjord Den viktigaste grunnen å delta for di bedrift er å vise ungdommen mangfaldet og dei mange moglegheitene for arbeid og framtid som finst i regionen. Å vise seg fram, arbeide aktivt for å gjere nettopp di bedrifta attraktiv […]

Kategorier
Ukategorisert

Orienteringsmøte and. stenging av FV0057 Nistad-Holmelid

Det er sendt ut innkalling på epost til FNU sine medlemmar vedr. orienteringsmøte ang. stenging av FV0057 Nistad-Holmelid. Møte er tysdag 14. juni, på Teams kl. 10.00. Her vil det vere mogleg å komme med spørsmål og innspel direkte til Vestland Fylkeskommune sin byggeleiar. Har du ikkje fått epost, men ynskjer å delta, send ein […]

Kategorier
Ukategorisert

Statusoppdatering juni 2022

Ein etterlengta statusoppdatering frå Fjaler Næringsutvikling Tidlegare daglig leiar Trond Thomassen har fått ny jobb i Bergen og vi ynskjer lykke til. Han blir nok å sjå i Dale i helgane då han skal pusse opp Thomassen huset. Det er ikkje lenger tildeling av midlar til kommunale næringsfond. Det er derfor beslutta at Fjaler Kommune […]

Kategorier
Covid19 Tilskot

Nye koronamidlar

Statsbudsjett 2021 – Tilskudd kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Fjaler kommune har fått tildelt midlar. Ta kontakt med Fjaler Næringsutvikling.

Kategorier
Arrangement

Karrieremessa i Dale

På grunn av den usikre situasjonen rundt det vidare forløpet av korona er det gjort vedtak om å utsetje karrieremessa som var planlagt 8. februar 2022. Slik det ser ut no, blir den flytta til hausten 2022. Det vil kome ein ny invitasjon når dette er klarlagt. Vil nytte høve til å ønskje dykk alle riktig […]

Kategorier
Fjaler Næringsutvikling

Oppsummering 2021

Til nye og eksisterande medlemmer i Fjaler Næringsutvikling. Basert på dei siste års reknskap er det kjekt å sjå at medlemsmassen er aukande. Undersøking utført etter oppdrag fra FNU styret viser også at våre medlemmer ynskjer at FNU bl.a skal forbli som ein frittståande organisasjon. Mykje positivt har skjedd i Fjaler til tross for fortsatt Covid-19 virus […]

Kategorier
Tilskot

Kommunale fondsmidlar

Pr. 01.12.21 er det disponibelt NOK 450 000 i kommunale fondsmidler. Ta kontakt med FNU for å søke om støtte til nye prosjekt.

Kategorier
Arrangement

Lansering Grøn Region Vestland

Sist måndag ble hovudrapporten frå prosjektet Grøn region Vestland lansert. Men prosjektet har jobba nedanfrå og opp for å finne dei grøne innovasjonsprosjekta og -konsepta som skal ta oss inn i ei grønare framtid, og hovudrapporten bygg på fire knakande gode regionale rapportar som tek temperaturen på grøn omstilling i regionane. Førstkommande fredag 3. desember vil […]

Kategorier
Tilskot

Søk støtte hos Sparebanken Vest

Sparebanken Vest sitt næringsfond region Sogn og Fjordane sitt kjerneområde er å gi starthjelp til gode forretningsidèar som kan skape nye arbeidsplassar i regionen vår, samtidig som dei bidreg aktivt til grøn omstilling og berekraftig utvikling. Fondsstyret skal ha nytt møte 7 desember, så no er det tid for å sende inn søknad og prosjekt som styret kan […]