fbpx
Kategorier
Ukategorisert

Informasjon frå Vestland Fylkeskommune vedr. FV57

Har fått tilbakemelding frå Vestland Fylkeskommune om at dei har beslutta å gå vekk i frå lange stengingar på opptil 6 timar. Dei kjem til å gå for stengingar på 2 til 3 timar med opning for å kunne passere mellom stengingane. Stengingstidspunkta kjem dei att med når entreprenør er valt, og kjem til å […]

Kategorier
Ukategorisert

Invitasjon til KARRIEREMESSA I DALE 2023 – Set av datoen! 

Den kommande karrieremessa vert tysdag den 7. februar 2023 kl 10-14.30 i Fjalerhallen i Dale i Sunnfjord Den viktigaste grunnen å delta for di bedrift er å vise ungdommen mangfaldet og dei mange moglegheitene for arbeid og framtid som finst i regionen. Å vise seg fram, arbeide aktivt for å gjere nettopp di bedrifta attraktiv […]

Kategorier
Ukategorisert

Orienteringsmøte and. stenging av FV0057 Nistad-Holmelid

Det er sendt ut innkalling på epost til FNU sine medlemmar vedr. orienteringsmøte ang. stenging av FV0057 Nistad-Holmelid. Møte er tysdag 14. juni, på Teams kl. 10.00. Her vil det vere mogleg å komme med spørsmål og innspel direkte til Vestland Fylkeskommune sin byggeleiar. Har du ikkje fått epost, men ynskjer å delta, send ein […]

Kategorier
Ukategorisert

Statusoppdatering juni 2022

Ein etterlengta statusoppdatering frå Fjaler Næringsutvikling Tidlegare daglig leiar Trond Thomassen har fått ny jobb i Bergen og vi ynskjer lykke til. Han blir nok å sjå i Dale i helgane då han skal pusse opp Thomassen huset. Det er ikkje lenger tildeling av midlar til kommunale næringsfond. Det er derfor beslutta at Fjaler Kommune […]