fbpx
Kategorier
Fjaler Næringsutvikling Kompetanse Tilskot

Søk midlar til landbruk

Utlysing av midlar til rekruttering, kompetanseheving og næringsutvikling i landbruket i Vestland

Vestland fylkeskommune lyser ut no midlar til utvikling av landbruksnæringa i fylket. Dei har to ordningar med søknadsfrist 15. april 2021: 

·       Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket 

·       Rekruttering og kompetanseheving i landbruket  

Midlane skal mellom anna bidra til å betre rekrutteringa til landbruket og bygdenæringane, auka lokal matproduksjon, utvikling og modernisering av tradisjonelt og økologisk landbruk og utvikling av andre landbruksbaserte næringar som lokal mat og drikke, reiselivstilbod, og verdiskaping basert på utmarksressursane.  

Søknad skal sendast inn gjennom www.regionalforvaltning.no. Meir informasjon finn de i lenkjene.