fbpx
Kategorier
Fjaler Næringsutvikling Kompetanse

Leiarprogram for kvinner

Innovasjon Norge køyrer i gang med leiarkurs hausten 2020. Kurset er modulbasert og består av fire samlingar. Ein kan velje å ta kurset på Voss, i Sogndal eller i Loen. Nokre av fokusområda under programmet: Korleis forstå samanhengen mellom  eige liv og den ein er som leiar? Korleis forstår ein system og relasjonar? Kva betydning […]

Kategorier
Fjaler Næringsutvikling

Utdanning mens permittert

Folkeuniversitetet tilbyr gratis, intensiv yrkesfagleg utdanning. Når Dei har eit omfattande tilbod med vidaregåande, yrkesteoretiske kurs som vil bli gjennomført intensivt i perioden 22.6.-30.8.2020.Dette er særleg aktuelt for verksemder som har permitterte tilsette eller tilsette som har blitt arbeidsledig på grunn av Corona-krisa. Kven Dette er del av regjeringa sin tiltakspakke og gjer at permitterte kan […]

Kategorier
Covid19 Fjaler Næringsutvikling Tilskot

Søk kompensasjon

Er bedrifta di pålagt å stenge, eller har du hatt omsetningsfall som følge av korona-pandemien? No kan du søke staten om kompensasjon Kven kan søke? Verksemder med minst 30% omsetningsfall (20 % for mars, 30 % for april og mai) som følge av koronavirusutbruddet, får kompensasjon frå staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av: kor […]

Kategorier
Covid19 Fjaler Næringsutvikling Tilskot

Nye økonomiske tiltak frå regjeringa

Her er en oversikt over de viktigste forslagene i proposisjonen Kompensasjonsordning for foretak med inntektssvikt som følge av koronaviruset – 50 milliarder kroner(varslet 27. mars, fremmet 3. april)Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, kan få tilskudd fra staten. Størrelsen på tilskuddet vil blant annet avhenge av hvor […]

Kategorier
Fjaler Næringsutvikling Tilskot

Søk tilskot

Tilskot til innovasjon og næringsutvikling i Vestland.Tilskot 2020 med søknadsfrist 15. april 2020. Sjå utlysningstekst under frå Vestland Fylkeskommune. Det skal søkast gjennom www.regionalforvaltning.no Søknadfrist 15. april, handsaming 4 juniSøknadsfrist 15. juni, handsaming 16 septemberSøknadsfrist 15. september, handsaming 25 november Landbruket Vidare er det utlysningar av midler til rekruttering, kompetanseheving og næringsutvikling i landbruket i Vestland.Søknadsfrist […]

Kategorier
Fjaler Næringsutvikling

FNU informerer

Grunna nye bestemmingar om karantene, jobbar dagleg leiar for FNU heime. Ta kontakt om bedrifta di har problem i ein elles krevjande situasjon: Telefon: 952 25 058.E-post: Trond.Thomassen@fnu.no Hald deg oppdatert på nyheitene om krisepakka til næringslivet. Hugs å ta snarleg kontakt med banken din om du har økonomiske utfordringar.  Næringssjefen i FjalerTrond Thomassen

Kategorier
Arrangement Fjaler Næringsutvikling

Frukostmøte

Korleis kan vi saman utdanne fleire fagarbeidarar? Meld deg på frukostmøte og ta gjerne med folk frå eigen organisasjon! Få meir informasjon om opplæring i bedrift og korleis vi saman kan skape gode samarbeidsarenaer. Arrangert av Vestland fylkeskommune. Arrangementet er gratis med servering av frukost frå 7.45. Dale vidaregåande skule5. mars kl 8.00-9.15 Program og […]

Kategorier
Fjaler Næringsutvikling

Ny dagleg leiar

Trond Thomassen tok til i jobben som dagleg leiar i Fjaler Næringsutvikling 6.januar 2020. Han vaks opp i Dale som ungdom, er utdanna geofysikar med 35 års fartstid i næringslivet. Hovudtyngda av kompetansen til Trond ligg innan oppstart, utvikling og leiing av nye selskap.

Kategorier
Fjaler Næringsutvikling

Glimt frå næringslivet

Fjaler har eit driftig og variert næringsliv. Vi har tatt ein prat med nokre representantar for å lodde stemninga litt i ulike bedrifter og bransjar. Hauglandssenteret og United World College Turen startar i Flekke, ned til den skjerma oasen på Haugland der vi finn to viktige og spennande bedrifter. Ute er det stille morgon og […]