fbpx
Kategorier
Fjaler Næringsutvikling Tilskot

Søk tilskot

Tilskot til innovasjon og næringsutvikling i Vestland.
Tilskot 2020 med søknadsfrist 15. april 2020.

Sjå utlysningstekst under frå Vestland Fylkeskommune.

Det skal søkast gjennom www.regionalforvaltning.no

Søknadfrist 15. april, handsaming 4 juni
Søknadsfrist 15. juni, handsaming 16 september
Søknadsfrist 15. september, handsaming 25 november

Landbruket

Vidare er det utlysningar av midler til rekruttering, kompetanseheving og næringsutvikling i landbruket i Vestland.
Søknadsfrist 15. april 2020.

  • Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket
  • Rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Søknad skal sendes inn gjennom www.regionalforvaltning.no

Ta kontakt med Næringsjefen hvis spørsmål.