fbpx
Kategorier
Fjaler Næringsutvikling

Utdanning mens permittert

Folkeuniversitetet tilbyr gratis, intensiv yrkesfagleg utdanning.

Når

Dei har eit omfattande tilbod med vidaregåande, yrkesteoretiske kurs som vil bli gjennomført intensivt i perioden 22.6.-30.8.2020.
Dette er særleg aktuelt for verksemder som har permitterte tilsette eller tilsette som har blitt arbeidsledig på grunn av Corona-krisa.

Kven

Dette er del av regjeringa sin tiltakspakke og gjer at permitterte kan ta desse kursa mens dei mottak dagpengar.  Hugs å søke om godkjenning fra Nav

Kursa er intensive og du bør ha norskkunnskaper over nivå B1.

Pris

Kursavgift finansierast av DIKU-midlar gjennom regjeringa sin tiltakspakke. Det einaste som står att å betale er eksamensavgift (kr 1150,-) og teoribøker. Prisen på desse avhenger av kva fag ein ønskjer å studere og vil difor variere.

Kva

Her er oversikt over kursa som er tilgjengeleg. Oppstart på dei fleste no i juni. Alle kursa foregår via videokonferanse